POZNAJMY SIĘ

Cała kadra pracująca w przedszkolu Przedszkolu i Żłobku „Słoneczko” to ludzie, dla których dobro dziecka jest priorytetem, osoby z pasją, które świadomie dokonały wyboru swojej ścieżki zawodowej tak, aby ich praca związana była z dziećmi.

Wasze dzieci i nasz codzienny kontakt z nimi dają nam motywację do ciągłego uczenia się, doskonalenia swojego warsztatu pracy, zdobywania nowych umiejętności, do stawania się lepszymi nauczycielami i lepszymi ludźmi.

mgr KATARZYNA LIMANÓWKA

mgr KATARZYNA LIMANÓWKA

NEUROLOGOPEDA

Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego, logopeda, neurologopeda, bajkoterapeuta.

Prowadzę indywidualną terapię neurologopedyczną. Specjalizuję się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera oraz opóźnionym rozwojem mowy,  z niepłynnością, z wadami wymowy, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Uwielbiam pracę z dziećmi, realizując się podczas zajęć grupowych i indywidualnych z logopedii, czytania globalnego czy terapii ręki.  Wiedzę swoją uzupełniam podczas kursów TUS(trening umiejętności społecznych), terapia ręki, bajkoterapia, artretarapia. Terapię dopasowouje indywidualnie do dzieci, choć jestem zwolennikiem Metody Krakowskiej. Kocham dzieci, a przebywanie z nimi sprawia, że mogę zapomnieć o wszystkim dookoła, mogę  śmiać się z nimi, bawić i patrzeć jak się rozwijają.

W swojej pracy zawodowej łączę funkcję dyrektora, nauczyciela i logopedy. Zdobyte doświadczenie pomaga mi w opracowywaniu programów i planów nauczania, tak by miały twórczy i zindywidualizowany charakter. Dbam o każdego przedszkolaka, o jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym przebywa. Dokładam starań, aby nauczyciele i personel przedszkola wykonywał swoją pracę odpowiedzialnie. Utrzymuję bardzo dobre relacje z rodzicami podopiecznych, ponieważ dobro najmłodszych jest dla nas najważniejsze.

mgr BARBARA BRYŁA

mgr BARBARA BRYŁA

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY/PSYCHOPEDAGOG/TERAPEUTA TUS

Z wykształcenia psychopedagog, pedagog, terapeuta TUS.

Specjalizuję się w terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami oraz zaburzeniami. Prowadzę diagnozę trudności dzieci  oraz udzielam rodzicom konsultacji dotyczących problemów edukacyjnych. Prowadząc zajęcia sensoplastyki i doświadczeń wprowadzam dzieci w zaczarowany świat zmysłów dziecięcych. Kursy dokształcające jakie ukończyłam to terapia ręki, terapia pedagogiczna w szkole i przedszkolu, zmysłoterapia, dziecko z autyzmem, dziecko z ADHD, TUS, logogłoski- zabawy logopedyczne, kleksodźwięki. Jestem w trakcie dokształcania się z zakresu Autyzmu i Zespól Aspergera.

Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe. Największą zapłatą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

Z ogromną radością i dumą patrzę na postępy moich przedszkolaków, i zależy mi na tym aby w przedszkolu czuły się szczęśliwe i radosne.

mgr SEBASTIAN LIMANÓWKA

mgr SEBASTIAN LIMANÓWKA

FIZJOTERAPEUTA

Najważniejszym celem postępowania rehabilitacyjnego jest  osiągnięcie przez dziecko możliwie jak największej samodzielności i zaradności we wszystkich sferach  życia. Prowadzę ćwiczenia indywidualne oraz grupowe poprzez stosowanie specjalistycznych technik i rodzajów ćwiczeń  mających na celu kształtowanie cech motorycznych i sprawności fizycznej. Kończąc kurs integracji sensorycznej bacznie obserwuje świat dziecięcych zmysłów, zwracając uwagę na potrzeby podopiecznych, ich słabe i mocne strony. W procesie terapeutycznym, szczególnie ważne jest dla Niej budowanie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Pomagam rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych predyspozycji dziecka oraz edukuje  z zakresu fizjoprofilaktyki i doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.

– Współpracuje z  rodzicami, nauczycielami, pedagogami specjalnymi oraz logopedą

– Prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

– Prowadzi konsultacje z rodzicami.

W terapii fizjoterapeutycznej  wykorzystujemy elementy następujących metod: – PNF – torowanie nerwowo-mięśniowe

– Kinesiology Taping

– NDT – Bobath

– Integracji Sensorycznej

– Nauczania Kierowanego

– Terapia manualna,

– Metoda Ruchu Rozwijającego

mgr MARTA ZANIJAT

mgr MARTA ZANIJAT

WYCHOWAWCA/TERAPEUTA SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nie zaspokojona wiedzą ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Diagnoza i terapia dzieci ze spectrum Autyzmu i zespołu Aspergera. Ukończyłam także kurs konstuowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPE-T), jestem bajkoterapeutą. Fascynuję się również pedagogiką Montessori. Jako terapeuta w pracy indywidualnej oraz grupowej wykorzystuje kurs muzykoterapii i relaksacji u dzieci nadpobudliwych.

Prowadzę zajęcia grupowe z kodowania matematycznego wprowadzając dzieci w magiczny świat cyfr królowej nauk matematyki. W pracy z dziećmi skupiam się na nawiązaniu i utrzymaniu dobrego kontaktu, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych. Prowadzę zajęcia indywidualne, ukierunkowane na potrzeby podopiecznych. Spotykam się z rodzicami, aby przekazać im najważniejsze informacje o rozwoju i potrzebach ich dzieci.

Moją pracę cechuje kreatywność, otwartość oraz empatia. Podczas zajęć całej grupy szczególnie wspieram indywidualne potrzeby dzieci z dysfunkcjami. Inspiracje do swojej pracy zdobywam uczęszczając na liczne kursy i szkolenia.

mgr ELŻBIETA TYCZYŃSKA

mgr ELŻBIETA TYCZYŃSKA

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY/NAUCZYCIEL PRZYRODY

Z wykształcenia jestem nauczycielem geografii, ukończyłam  wiele kursów doszkalających w kierunku zarządzania i organizacji oświatą.  Przez wiele lat uczyłam w szkole, następnie byłam dyrektorem w Gimnazjum. Z miłości do dzieci otworzyłam własne przedszkole, które z powodzeniem wychowało wielu młodych ludzi.  Będąc na emeryturze z przyjemnością prowadzę zajęcia przyrodnicze wprowadzając dzieci w magiczne miejsca na ziemi. Moją ogromną pasją jest również gotowanie tą pasją próbuje także zarazić maluchy ucząc ich smakować i poznawać smaki z różnych zakątków świata.

Zawód nauczyciela wybrałam, ponieważ bardzo lubię dzieci i pracę z nimi. Kontakt z przedszkolakami daje mi wiele satysfakcji, jest źródłem radości. Jest też wyzwaniem do ciągłego zgłębiania ich psychiki i dążenia by pod moją opieką czuły się dobrze, bezpiecznie, potrafiły czerpać radość z dzieciństwa. W pracy dydaktyczno- wychowawczej zwracam uwagę na wszechstronne poznanie dzieci i wspieranie ich rozwoju. Poprzez stosowanie nowatorskich metod i wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych wdrażam do twórczego rozwiązywania problemów. Dzielę się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, staram się dzielić swoimi doświadczeniami z młodymi pedagogami.

MGR AGNIESZKA IWON

MGR AGNIESZKA IWON

NAUCZYCIEL JĘZYKA WŁOSKIEGO

Jestem pedagogiem specjalnym, opiekuńczym, oligofrenopedagogiem o specjalizacji edukacja rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W przedszkolu prowadzę nauczanie języka włoskiego( certyfikat CELI), którego wykładowcą byłam przez 9 lat na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Praca ta daje mi wiele radości i przynosi ogromną satysfakcję, w przypadku nawet maleńkich postępów moich podopiecznych. Staram się tak urozmaicać zajęcia, aby były one ciekawe i interesujące, a jednocześnie, aby wpływały na wszechstronny rozwój małego człowieka. Dbam o ciepłą, serdeczną atmosferę oraz o to, aby dzieci czuły się docenione i bezpieczne. Częste pochwały „budują” je i pozwalają „znaleźć” się wśród dzieci o prawidłowym rozwoju. Zadowolenie dziecka, jego radosny uśmiech jest dla mnie najlepszą nagrodą.

IZABELA KOSOWSKA

WYCHOWAWCA

Studia pedagogiczne wybrałam, bo uwielbiam pracę z dziećmi – jest to moja pasja, która przynosi mi dużo satysfakcji, a postępy dzieci motywują mnie do rozwoju i poszukiwania nowych metod nauczania. Jestem wychowawcą młodszej grupy „Stokrotki” u dzieci chciałabym rozbudzić ciekawość i wyobraźnię, natomiast punktem wyjścia w relacjach z dziećmi jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Jestem osobą lubiącą nowe wyzwania, dlatego staram się, aby każdy dzień spędzony przez dziecko w przedszkolu był dla niego przyjemnością mierzoną skalą uśmiechu. Obserwując dzieci podczas zabawy z muzyką wykazują wiele różnych umiejętności, wkładają całe serce w zabawę, taniec i śpiew dlatego wprowadzam w placówce innowację pedagogiczną opartą na aktywnym słuchaniu metodą Batii Strauss.

Magdalena Welenc

Magdalena Welenc

nauczyciel wspomagający/pomoc nauczyciela

Praca z dziećmi to dla mnie nie tylko radość i satysfakcja ale przede wszystkim spełnienie.
Każdego dnia pomagam naszym najmłodszym w codziennych zmaganiach, a w zmian dostaję szczery uśmiech, zaufanie, radość. Dzieci powodują, że odkrywam siebie na nowo, że dostrzegam ich małe ale jakże bardzo istotne sprawy; pomagają mi także patrzeć na świat ich oczyma. Każdy mały człowieczek jest dla mnie wspaniały, jedyny i niepowtarzalny sam w sobie, dlatego staram się każdego dnia pielęgnować to co jest w nich najcenniejsze – ich samych. Prowadzę w przedszkolu czytanie globalne, które budzi w dziecku ciekawość i powoli wprowadza w magiczny dla niego świat liter.

Anna Prokop

nauczyciel języka angielskiego

Pracując z dziećmi zawsze stawiam na otwartość, uśmiech i wzbudzenie ciekawości dziecka. Śpiew, tańce i różnego rodzaju zabawy sprawiają, że maluchy aktywnie uczestniczą w zajęciach, chętnie powtarzają przyswojoną wcześniej wiedzę, jak i uczą się nowych pojęć, słów czy fraz. Pragnąc zdobyć i utrzymać ich uwagę, słucham ich potrzeb, poznaję ich zainteresowania i z przyjemnością uczestniczę w przedszkolnym życiu. Staram się prowadzić zajęcia w sposób, który będzie intrygujący, łatwy do przyswojenia i godny zapamiętania. Praca z dziećmi to bardzo wdzięczne doświadczenie, które jest dla mnie ogromnie ważne – pozwala mi być blisko dzieci, cieszyć się ich sukcesami i obserwować ich rozwój, który napawa mnie dumą i satysfakcją. Poza pracą w przedszkolu pracuję w szkole językowej jako lektor, do czego mam uprawnienia po egzaminie językowym B2, jestem także lektorem Teddy Edie.

ZAPISY

Zapisy dzieci trwają przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zapisania dziecka do Słoneczka prosimy o kontakt z właścicielem naszej placówki i o wypełnienie Karty Zgłoszenia.

Ponadto informujemy że:
Realizujemy obowiązek przedszkolny sześciolatka.