O PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi zostało przekształcone we wrześniu 2022 z Punktu Przedszkolno-Terapeutycznego. Wraz z przekształceniem zmieniło swoją siedzibę na ul. Murarską 11.

Stworzyliśmy przedszkole, w którym dzieci rozwijają się poprzez szereg dostosowanych do ich wieku zajęć edukacyjnych, nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w życiu, są doceniane za swoją indywidualność, spędzają czas w miłej, domowej atmosferze. Usytuowane jest z dala od gwaru i zgiełku ulicznego, w otoczeniu bogatej fauny i flory. Posiadamy Nowoczesny budynek z adaptacją według norm unijnych, przestronnymi i profesjonalnie wyposażonymi salami zajęć.  Znajdujemy się prawie w centrum miasta, a pomimo tego jesteśmy z dala od ruchliwej drogi w spokojnym i zacisznym miejscu. Dzieci z naszego żłobka mają zagwarantowaną dalszą edukację w przedszkolu.

Stworzyliśmy placówkę, w której dzieci rozwijają się poprzez szereg dostosowanych do ich wieku zajęć edukacyjnych, nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w życiu, są doceniane za swoją indywidualność, spędzają czas w miłej, domowej atmosferze. Przedszkole to miejsce, w którym rodzice z pełnym zaufaniem zostawiają swoje największe skarby, będąc spokojnymi o ich dobre samopoczucie, fachową opiekę oraz rozwój indywidualny.

Posiadamy certyfikaty:

 • Przedszkole Przyjazne Dzieciom nadawany przez Kapitułę Dobre Bo Polskie
 • Firma Godna Zaufania
 • Europejski Certyfikat Jakości Wychowania Przedszkolnego
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Wychowanie przez Sztukę z Przygodą z Uśmiechem
 • Kultywowanie tradycji świątecznych wśród dzieci
 • Certyfikat Akademii Przedszkolaka za poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat pór roku
 • Certyfikat Europejskiej Jakości Wychowania Przedszkolnego za stosowanie najlepszych metod wychowania przedszkolnego w pakiecie „Entliczek – Pentliczek”
 • Certyfikat za udział w projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej małych dzieci, ich rodziców i wychowawców”
 • Certyfikat Wzorowej Placówki
 • „Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury”
 • „Certyfikat „Pięknie mówimy i poprawna mowę ćwiczymy”
 • Certyfikat uczestnictwa w projekcie „- Kultywowanie tradycji świątecznych wśród dzieci”
 • Certyfikat ORŁY EDUKACJI – I miejsce w mieście Starachowice – Wybór Rodziców

“Słoneczko” posiada swoje logo, stronę internetową, hymn,możecie również znaleść nas na Facebooku.

Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny "Słoneczko"

 

zobacz nas na FB

RÓZNORODNOŚĆ ZAJĘĆ

Nasze przedszkole  realizuje obowiązującą podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto dzieci uczestniczą w wielu zajęciach językowych, artystycznych, sportowych i muzycznych, wzbogacających program nauczania oraz czas spędzany w przedszkolu. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów.

Uczymy języka w sposób interesujący i przyjemny, ale jednocześnie intensywny, co sprawia, że konkretne efekty będą widoczne już w bardzo krótkim czasie. Nasze przedszkolaki uczą się języka angielskiego oraz włoskiego. Grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają. Nauka odbywa się zupełnie naturalnie, ponieważ dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny. Dzięki temu istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.

Gimnastyka korekcyjna jest nie tylko rozumianą powszechnie korekcją istniejących wad postawy. Są to także działania profilaktyczne oraz mające na celu kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że dzieci wykazują dużą biologiczną potrzebę ruchu, którą mogą spożytkować na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, przy okazji utrwalając dobre nawyki i korygując powstałe zniekształcenia.

Zajęcia z rytmiki w znacznym stopniu wpływają na ogólny rozwój psychomotoryczny dzieci. Rozbudzają ich zainteresowania, wrażliwość i kreatywność muzyczną. W Słoneczku zajęcia z rytmiki to nie tylko śpiewanie piosenek, ale także poznawanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata i regionów Polski. To również przybliżanie dzieciom różnych gatunków muzycznych od muzyki klasycznej po muzykę rockową.

Grupowa terapia logopedyczna dzieci kierowana jest zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich  celem  jest usunięcie problemu) oraz do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej. Zajęcia logopedyczne  prowadzone są w formie zabawy. Zarówno metody pracy, jak i pomoce dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych maluchów. Zajęcia prowadzone są przez neurologopedę, który prowadzi także terapie indywidualne dla dzieci z orzeczeniami.

Pedagog w Słoneczku otacza opieką wszystkie uczęszczające do niej dzieci wymagające dodatkowej pomocy oraz wspierają dzieci z problemami jak i te wyjątkowo uzdolnione. Organizują i prowadzą różne formy pomocy indywidualnej zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli i rodziców.

Warsztaty kulinarne to zajęcia będące fascynującą podróżą do świata smaków, zapachów i kolorów. Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie świeżych ziół i przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzonku. Zajęcia kończą się konsumowaniem wspólnie przygotowanych potraw, koktajli, jogurtów, sałatek owocowych i warzywnych oraz innych smakołyków.

To zajęcia, które mające charakter terapii przez sztukę.  Stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. Dzieci uczą się różnych rodzajów ekspresji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, rozwijają kreatywność oraz spontaniczności, a także uczą rozpoznawania i osiągania stanu równowagi wewnętrznej.

Bajkoterapia to metoda pracy z dzieckiem, która poprzez specjalnie dobrane bajki ma na celu obniżenie stresu wywołanego trudnymi wydarzeniami, odprężenie po intensywnym dniu, czy pomoc w zrozumieniu pewnych praw rządzących światem. Ukazuje dzieciom pozytywne wzorce zachowań, uczy empatii, a także rozwija wyobraźnię i wprowadza dzieci w magiczny świat literatury dziecięcej. Poprzez bajkę możemy wejść w świat dziecka, którego myślenie i rozumowanie często jest nam dorosłym odległe.

Czytanie globalne– Celem jest nabywanie umiejętności czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Metoda ta bazuje na zdolnościach małego dziecka do zapamiętywania zapisu graficznego z pominięciem żmudnego okresu głoskowania.  Wprowadza dzieci w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie izolowanych liter. Metoda sugeruje, że dziecko, przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudzi swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem.

Emocje/TUS -zajęcia mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek.

Metoda Aktywnego słuchania wg Betty Strauss –daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

Kodowanie/Programowanie -matematyka dla przedszkolaka –  Przedszkolak uczy się w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte. głównym założeniem wprowadzenia takich zajęć  jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć opartych na pozycjach Anny Świć „KODOWANIE NA DYWANIE” przedszkolaki rozwijać będą podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Kodując, można realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i dodatkowo wzbogacać ją o treści, które nie są w niej zawarte.