Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/sloneczko/ftp/sloneczkonagornej.pl/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
Polityka Prywatności | Punkt Przedszkolny Sloneczko

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sloneczkonagornej.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05. 2018r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE L 2016, NR 119/, dalej RODO.

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko” Katarzyna Limanówka z siedzibą w Starachowicach ul. Górna 10, NIP 796-263-19-77

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia , które mają zapobiec udostępnianiu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego/RODO/.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika , oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na postawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a/ poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Serwis zawiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji

Konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych /RODO/.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis sloneczkonagornej.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.