PROGRAM DYDAKTYCZNY

Zestaw programów nauczania

“DZIECKO  W  SWOIM  ŻYWIOLE”, Autor: A.Pawłowska- Niedbała,   D.Kucharska

Nr dopuszczenia: P.1/08/2013. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zatwierdzony przez MEN/Dz.U. NR 4 poz.17, Rozporządzenie MEN  z dnia 15 stycznia  2009 r.

Ramowy rozkład dnia

PONIEDZIAŁEK:
7.30 – 8.30: schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe, działania z całą grupą.
8.30 – 8.45: gimnastyka poranna.
8.45 – 9.00: przygotowanie do śniadania, czynności samobsługowe.
9.00 – 9.20:– śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
9.20 – 9.35: czynności samoobsługowe, mycie zębów.
9.40–10.00: zajęcia programowe grupa młodsza/ zabawy dowolne , spacer, plac zabaw – grupa 5-laki/
10.05 – 10.35: zajęcia programowe grupa 5- latki/ zabawy dowolne, plac zabaw, spacer – grupa młodsza/
10.40 – 11.00: zajęcia plastyczne.
11.10 – 11.50: zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.
11.50 – 12.00: przygotowanie do obiadu , czynności samoobsługowe.
12.00 – 12.30: obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.30 – 12.45: czynności samoobsługowe, mycie zębów.
12.45 – 13.15: zabawy grupowe, oglądanie bajek, czytanie bajek z całą grupą.
13.15 – 15.00: dowolna działalność dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.
WTOREK:
Od godz. 7.30 do 9.35 jak w poniedziałek.

 

9.40 – 10.00: zajęcia programowe grupa młodsza/ zabawy dowolne, spacer, plac zabaw – grupa 5-latki/
10.05 – 10.35: zajęcia programowe grupa 5- latki/ zabawy dowolne, spacer, plac zabaw grupa młodsza/
10.40 – 11.00: zajęcia przyrodnicze.
11.05 – 11.45: zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.
11.45 – 15.00: jak w poniedziałek.

ŚRODA:
Od godz. 7.30 – 9.35 jak w poniedziałek i wtorek.

9.40 – 10.10: zajęcia programowe grupa 5 – latków / j.angielski grupa młodsza
10.10 – 10.40: język angielski grupa 5-latki / zajęcia programowe grupa młodsza
10.45 – 11.45: zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw. Dalej jak w poniedziałek i wtorek.

CZWARTEK:
Od godz. 7.30 –9.35 jak w poniedziałek, wtorek i środę.

9.35 – 10.00: zajęcia teatralne grupa 5- latki / zajęcia programowe grupa młodsza
10.00 – 10.30: zajęcia umuzykalniająco-ruchowe
10.30 – 11.00: zajęcia programowe 5- latki /zajęcia teatralne grupa młodsza
11.00 – 12.00: zabawy ruchowe , spacery , wycieczki, zabawy na placu zabaw.
12.00 – 15.00: jak w pozostałe dni.

PIĄTEK:
Od godz. 7.30 – 9.35 jak w pozostałe dni.

9.40 – 10.10: zajęcia programowe grupa 5- latki / j.angielski dzieci młodsze
10.15 – 10.45: j.angielski grupa 5 – latki/zajęcia programowe dzieci młodsze
10.50 – 11.50: zabawy ruchowe, wycieczki, spacery,zabawy na placu zabaw
11.50 – 15.00: jak w pozostałe dni.