PROGRAM DYDAKTYCZNY

Zestaw programów nauczania

W roku szkolnym 2019/2020 korzystamy z programu WSiP „Plac zabaw”, którego autorami są: Anna Idzikowska- Guzy i Ewa Janus.

Ramowy rozkład dnia

PONIEDZIAŁEK:

PROMYCZKI

7.30 – 8.30    schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe, działania z całą grupą.

8.30 – 8.45 – zajęcia programowe – 6-latki

8.45 – 9.00 – poranny zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych.

9.00 – 9.40  –   przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe,     śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne   spożywanie posiłku, mycie zębów.

9.40 – 10.00  –   Zajęcia sensoryczne

10.00 – 10.15 – zajęcia programowe 6- latki

10.15 – 10.30 – zajęcia programowe 4,5 latki

10.30– 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.30 – 12.00  zabawy ruchowe, sportowe.

11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12.00 – 12.45 –  obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posługiwania się     sztućcami,czynności samoobsługowe, mycie zębów.

12.45 – 13.15 –   zajęcia wyciszające,zabawy grupowe, oglądanie bajek, czytanie bajek z całą grupą.

13.15 – 15.00 – dowolna działalność dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

KRASNALE

7.30 – 8.45    schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe, działania z całą grupą.

8.45– 9.00 – poranny zestaw ćwiczeń ruchowych.

9.00 – 9.40  –   przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie   posiłku, mycie zębów.

9.40 – 10.00  –  zajęcia sensoryczne

10.00 10.30zabawy tematyczne

10.30– 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.30 – 11.45 –zajęcia programowe.

11.45– 12.00  zabawy w kącikach tematycznych

12.00 – 12.45 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe ,obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

12.45 – 13.15 –  relaks po obiedzie, zabawy grupowe, oglądanie bajek, czytanie bajek z całą grupą.

13.15 – 15.00 – dowolna działalność dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

WTOREK:

PROMYCZKI

7.30 – 9.40 – jak w poniedziałek.

9.40  – 10.00 – zajęcia programowe 4,5 latki

10.00 – 10.15 – zabawy logopedyczne

10.15 – 10.30 – zajęcia manualne.

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.45 – 12.00 – J. ANGIELSKI

12.00 – 15.00 – jak w poniedziałek

KRASNALE

7.30 – 9.40 – jak w poniedziałek.

9.40  – 10.00 – zabawy konstrukcyjne.

10.00 – 10.15– zajęcia logopedyczne

10.15  – 10.30 – zabawy manualne

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.30 – 11.45 – j.angielski

11.45 – 12.00 – zajęcia programowe.

12.00 – 15.00 – jak w poniedziałek.

ŚRODA:

PROMYCZKI

Od godz. 7.30 – 9.40  jak w poniedziałek i wtorek.

9.40 – 10.10 – RYTMIKA/ ZAJĘCIA TEATRALNE

10.10 – 10.30 zajęcia programowe 4- 6 latki

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.30– 12.00   – zabawy tematyczne

12.00– 15.00 – jak w pozostałe dni.

KRASNALE

Od godz.7.30 – 9.40  jak w poniedziałek i wtorek.

9.40 – 10.10 – zabawy ruchowe, samodzielna działalność dzieci

10.10 – 10.30 – RYTMIKA/ ZAJĘCIA TEATRALNE

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.30– 11.45  – zajęcia programowe.

11.45 – 12.00 – ćwiczenia oddechowe.

12.00 – 15.00 – jak w pozostałe dni.

CZWARTEK:

PROMYCZKI

Od godz. 7.30 –9.40 jak w poniedziałek ,wtorek i środę.

9.40 – 10.00 – zajęcia programowe 4 – 6 latki

10.00 – 10.30 – zajęcia plastyczne

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11.45– 12.00 –  J.ANGIELSKI

12.00 – 15.00 jak w pozostałe dni.

KRASNALE

Od godz. 7.30 –9.40 jak w poniedziałek ,wtorek i środę.

9.40 – 10.00 – zajęcia sportowe

10.00 – 10.30 –  Zajęcia plastyczne

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, spacery , wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.30 – 11.45.– J.Angielski

11.45 – 12.00 – zajęcia programowe.

12.00 – 15.00 jak w pozostałe dni.

PIĄTEK:

PROMYCZKI

Od godz. 7.30 – 9.40  jak w pozostałe dni

9.40 – 10.00– zajęcia programowe – 4-5 latki

10.00 – 10.30  ZAJĘCIA PRZYRODNICZE / WARSZTATY KULINARNE

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw.

11.30 – 12.00 – zabawy dowolne dzieci.

12.00 – 15.00 – jak w pozostałe dni.

KRASNALE

Od godz. 7.30 – 9.40  jak w pozostałe dni

9.40 – 10.00– zabawy w kącikach zainteresowań

10.00 – 10.30  ZAJĘCIA PRZYRODNICZE / WARSZTATY KULINARNE

10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe, wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw.

11.30 – 11.45 – zajęcia programowe.

11.45 – 12.00  zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

12.00 – 15.00 – jak w pozostałe dni.