PROGRAM DYDAKTYCZNY

Zestaw programów nauczania

W roku szkolnym 2020/2021 korzystamy z programu WSiP „Planeta dzieci” – podręczniki w oparciu o Metodę Dobrego Startu, którego autorem jest Jolanta Wiśniewska.

Ramowy rozkład dnia

PONIEDZIAŁEK:

KRASNALE

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:20 zajęcia sensoryczne

9:20-9:30 czynności higieniczne

9:30-9:50 rytmika

9:50-10:10 zajęcia programowe

10:10-10:20 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

10:20-11:20 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw
11:20-11:30 czynności higieniczne

11:30-12:00 obiad

12:00-12:30 bajkoterapia

12:30-14:30 indywidualna terapia dzieci/ zabawy taneczno-ruchowe

14:30-16:30 dowolna działalność dzieci

PROMYCZKI

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:30 zajęcia programowe

9:30-9:50 zajęcia sensoryczne

9:50-10:20 rytmika

10:20-11:20 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:20-11:30 czynności higieniczne

11:30-12:00 zabawy dowolne

12:00-12:30 obiad

12:30-13:00 bajkoterapia

13:00-15:00 indywidualna terapia dzieci/ zabawy taneczno-ruchowe

15:00-16:30 dowolna działalność dzieci

WTOREK:

KRASNALE

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:15 czyatnie globalne

9:15-9:30 język angielki

9:30-9:45 zajęcia programowe

9:45-10:00 kodowanie matematyczne

10:00-10:30 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

10:30-11:20 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:20-11:30 czynności higienieczne

11:30-12:00 obiad

12:00-12:30 bajkoterapia

12:30-14:30 indywidualna terapia dzieci/ zabawy tanecznoruchowe

14:30-16:30 dowolna działalność dzieci

PROMYCZKI

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne
spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:30 zajęcia programowe

9:30-9:50 język angielski

9:50-10:10 czytanie globalne

10:10-10:30 matematyka/kodowanie

10:30-11:30 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:30-12:00 zabawy dowolne

12:00-12:30 obiad

12:30-13:00 bajkoterapia

13:00-15:00 indywidualna terapia dzieci/ zabawy taneczno-ruchowe

15:00-16:30 dowolna działalność dzieci

ŚRODA:

KRASNALE

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:20 logopedia

9:20-9:30 zabawy dowolne

9:30-10:00 kangur/ zajęcia sportowe

9:45-10:00 kodowanie matematyczne

10:00-10:15 zajęcia programowe

10:15-10:30 dogoterapia

10:30-11:20 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:20-11:30 czynności higienieczne

11:30-12:00 obiad

12:00-12:30 bajkoterapia

12:30-14:30 indywidualna terapia dzieci/ zabawy tanecznoruchowe

14:30-16:30 dowolna działalność dzieci

PROMYCZKI

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:30 zajęcia programowe

9:30-10:00 kangur/zajęcia sportowe

10:00-10:15 dogoterapia

10:15-10:30 zabawy dowone

10:30-11:30 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:30-12:00 zabawy dowolne

12:00-12:30 obiad

12:30-13:00 bajkoterapia

13:00-15:00 indywidualna terapia dzieci/ zabawy taneczno-ruchowe

15:00-16:30 dowolna działalność dzieci

CZWARTEK:

KRASNALE

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:15zajęcia przyrodnicze/kulinarne

9:15-9:30 zabawy dowolne

9:30-9:45 rytmika

9:45-10:15 zajęcia programowe

10:15-10:30 czytanie globalne

10:30-11:20 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:20-11:30 czynności higienieczne

11:30-12:00 obiad

12:00-12:30 bajkoterapia

12:30-14:30 indywidualna terapia dzieci/ zabawy tanecznoruchowe

14:30-16:30 dowolna działalność dzieci

PROMYCZKI

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:30 zajęcia programowe

9:30-10:00 zajęcia przyrodnicze/warsztaty kulinarne

10:00-10:30 rytmika

10:30-11:30 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:30-12:00 czytanie globalne

12:00-12:30 obiad

12:30-13:00 bajkoterapia

13:00-15:00 indywidualna terapia dzieci/ zabawy taneczno-ruchowe

15:00-16:30 dowolna działalność dzieci

PIĄTEK:

KRASNALE

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:15 zajęcia przyrodnicze/kulinarne

9:15-9:30 zabawy dowolne

9:30-9:45 rytmika

9:45-10:15 zajęcia programowe

10:15-10:30 czytanie globalne

10:30-11:20 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:20-11:30 czynności higienieczne

11:30-12:00 obiad

12:00-12:30 bajkoterapia

12:30-14:30 indywidualna terapia dzieci/ zabawy tanecznoruchowe

14:30-16:30 dowolna działalność dzieci

PROMYCZKI

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, działania z całą grupą , kontakt z rodzicem

8:00-8:15 poranny zestaw ruchowy

8:15-9:00 przygotowania do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, zwracanie uwag na kulturalne spożywanie posiłków, mycie zębów

9:00-9:30 zajęcia programowe

9:30-10:00 język angielski

10:00-10:30 zajęcia manualno-plastyczne

10:30-11:30 zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11:30-12:00 zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające/zajęcia korekcyjne

12:00-12:30 obiad

12:30-13:00 bajkoterapia

13:00-15:00 indywidualna terapia dzieci/ zabawy taneczno-ruchowe

15:00-16:30 dowolna działalność dzieci